Sidsel Vinge

Published by DanielNyboe on

Hvordan skal sundhedsvæsenet se ud i fremtiden: Giver det mening at tale om et ældreområde?

Alle aktører i sundhedsvæsenet, inklusiv det kommunale ældreområde, har længe talt om at sætte patienterne eller borgerne i centrum. Men realiteten er, at mangel på sammenhæng bliver et større og større problem set fra et borgerperspektiv. Vi har forsøgt os med alverdens lappeløsninger og appeller om ”bedre samarbejde”. Men lige lidt lykkes det. Hvorfor?

Der er noget galt med systemet! Vi har i dag et system, som har udviklet sig igennem flere årtier, og som består af mange og meget forskellige sektorer. Sektorer med meget forskelligt politisk ophæng, forskellig lovgivning, forskellige styringsparadigmer og forskellige incitamenter. Og i samme periode har befolkningen ændret sig i retningen af flere og flere ældre, herunder et stigende antal ældre multisyge med behov for hjælp fra flere sektorer og flere systemer. Det er denne udfordring, som vi skal løse! Hvordan kan vi det? Og hvordan skal sundhedsvæsenet se ud, hvis vi virkelig skal sætte patienten – eller borgeren – i centrum? 

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvorfor giver det ikke mening at tale om et ældreområde i kommunerne?
  • Hvorfor er tværsektorielt samarbejde måske slet ikke løsningen?
  • Hvordan skal vi strukturere sundhedsvæsenet, hvis vi skal sætte patienter og borgere i centrum?

Sidsel Vinge

Sidsel Vinge har en ph.d. i organisering i sundhedsvæsenet og er medlem af Regeringens Sundhedsstrukturkommission. Baggrunden for nedsættelsen af Sundhedsstrukturkommissionen er blandt andet de demografiske forandringer, hvor stadig flere borgere får behov for pleje og behandling, samtidig med at der er mangel på medarbejdere og rekrutteringsudfordringer næsten alle steder i sundhedsvæsenet. Sidsel Vinge har en fortid som kommunal sundhedschef og i dag er hun selvstændig konsulent, foredragsholder og debattør.

Categories: Oplægsholdere