Nina Werner

Forebyg empatiudmattelse med self compassion – bevar glæden og omsorgen i dit arbejde! Alle der arbejder med mennesker har et ønske om at hjælpe og drage omsorg for andre. Samtidig er det også et faktum, at en del oplever at miste gnisten undervejs, hvilket er trist på et personligt plan, Read more…

Niels Overgaard

Det hele handler ikke om dig – sindsro, frihed og mening Den vestlige verden har aldrig haft større velstand, frihed og fred. Det til trods peger statistikkerne på, at stadig flere mennesker oplever stress, angst og utilfredshed. I vores stræben efter selvrealisering i en tilværelse af uendelige muligheder er det Read more…

Charlotte Juul Nilsson

Social ulighed i sundhed – en udfordring blandt ældre? Der er stigende opmærksom på social ulighed i befolkningens sundhed i Danmark, ikke mindst fra Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen, men er social ulighed i sundhed også en udfordring i den ældre del af befolkningen? Ser vi f.eks. fortsat forskelle i forekomst af Read more…

Imran Rashid

Digitaliseringens konsekvenser for det aldrende menneske og alle omkring – udvikling eller afvikling? Hvordan passer vi på os selv, så vi kan være der for andre? Og hvilke udfordringer og muligheder bør vi være opmærksomme på i relation til digitalisering, når vi arbejder med det aldrende menneske? Speciallæge i almen Read more…

Tine Rostgaard

Rehabilitering – danske og internationale erfaringer? Rehabilitering i ældreplejen blev i Danmark indført i 2015. Hvis der ansøges om hjemmehjælp i dag, forventes det derfor, at man indgår i et kort og intensivt tværfagligt forløb med det formål at blive mere selvhjulpen. Oplægget vil give svar på hvordan man i Read more…

Mette Søndergaard

Demens og meningsfuld aktivitet I dette meget relevante og praksisnære foredrag vil Mette Søndergaard med stort engagement, humør og humor sætte fokus på, hvorfor aktiviteter er så vigtige for demensramte, og hvordan demensramte helt konkret kan støttes og hjælpes ind i mere aktivitet. Behovet for at opleve sig nyttig, at Read more…

Jens Bangsbo

Aktiv alderdom fremmer helbredet – hvor lidt aktivitet skal der til? Forskellige typer af holdspil har i de senere år vist sig yderst effektive i bredspektret forbedring af ældres sundhed – det gælder også for de allerældste (+85). Holdspil har et endnu ikke fuldt udnyttet potentiale til at stimulere ældre Read more…