Kjeld Andersen

Published by daniel on

Aldrig for sent at blive ædru. Kortvarig terapeutisk behandling synes at være effektfuld.

Med de demografiske tendenser de kommende år med flere der når høj levealder, kan, alt andet lige, antallet af ældre med alkoholproblemer forventes at stige. Også blandt ældre øger alkohol risikoen for en lang række sygdomme ligesom den medicinsk behandling af andre sygdomme kan blive påvirket. Tegn på for stort alkoholindtag er ofte ”alderdomstegn” som vigende hukommelse og fald, hvilket er med til at alkoholindtagelsen overses. Ud over at disse emner kort bliver berørt præsenteres et nyt internationalt behandlingsstudie. Studiet er gennemført i Danmark, Tyskland og USA. Det er det første studie i verden der fokuserer på ældre og er gennemført samtidigt tværs over Atlanten. Resultaterne tyder på at selv kort terapeutisk indsat på 4 sessioner af ca. 1 times varighed over typisk 4 uger giver god behandlingseffekt. 

Kjeld Andersen

Kjeld Andersen er professor og overlæge i psykiatri ved SDU og psykiatrisk afdeling i Odense. Han har gennem mange år været interesseret i ældre med psykiatriske lidelser. De senere år har interessen også inkluderet ældre med alkoholproblemer, og han er leder af et internationalt projekt om behandling af ældre med alkoholproblemer. Han er derfor tilknyttet Enheden for Klinisk Alkoholforskning ved Klinisk Institut og Psykiatrien i Region Syddanmark.