Baggrund

Ældrekonferencen har til formål at danne ramme om en fælles indsat på ældreområdet – på tværs af professioner og instanser.

Ældrekonferencen er et efterspurgt initiativ, som løb af stablen for første gang i 2019 med opbakning fra den daværende Ældreminister. Det blev en succes og Ældrekonferencen er derfor blevet en årligt tilbagevendende begivenhed.

Ældrekonferencen tilbyder et tværfagligt sparringsmiljø med adgang til ny forskningsbaseret viden samt praksisnære værktøjer, der kan omsættes til handling i hverdagen. 

Foredragsholderne er nøje udvalgt med fokus på faglig soliditet samt gode formidlingsevner. Det er således vores ambition, at foredragene kvalitetsmæssigt er i top, og også at de i sin helhed repræsenterer alsidige faglige synsvinkler samt erfaringsmæssig baggrund.

Ældrekonferencens faglige ophav er CTKU – Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling, som også står bag de årligt tilbagevende konferencer: Sundhedskonferencen, Ledelseskonferencen og Børnekonferencen. Alt sammen i regi af Danske Fagkonferencer.