Ældrekonferencen har til formål at danne ramme om en fælles indsat på ældreområdet – på tværs af professioner og instanser.

Ældrekonferencen er et nyt, efterspurgt initiativ, som løb af stablen for første gang i 2019 med opbakning fra den daværende Ældreminister, Thyra Frank. Nu gentager vi successen – vi glæder os til endnu en udbytterig dag i godt fagligt selskab.

Det er formålet med ældrekonferencen at tilbyde et tværfagligt sparringsmiljø med adgang til den nyeste, forskningsbaserede viden samt nogen af de bedste praktiske værktøjer.  Det er vores ambition, at ældrekonferencens foredrag kvalitetsmæssigt skal være i top, og at de i sin helhed repræsenterer alsidige faglige synsvinkler samt erfaringsmæssig baggrund. Endvidere er det vores målsætning, at alle foredragsholderne skal have fokus på praksis – jeres hverdag med de ældste. Og derfor har vi bedt foredragsholdere om at have fokus på netop dette, dvs. omsætning af teori til praksis. Det talte ord skal have virkning i  jeres hverdag!  

Ældrekonferencen er en årligt tilbagevende begivenhed – et tværfagligt mødested i en fælles indsats på ældreområdet!

Ældrekonferencens faglige ophav er CTKU – Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling, som også står bag de årligt tilbagevende konferencer: Sundhedskonferencen, Ledelseskonferencen og Børnekonferencen.