Ældrekonferencen er en tværfaglig netværks- og vidensformidlingsplatform målrettet alle fagpersoner med interesse for ældreområdet. Ældrekonferencen byder på indsigt i relevante nye initiativer, solid faglig opdatering, praksisnær inspiration samt erfaringsudveksling på tværs af professioner og instanser indenfor ældreområdet.

Ældrekonferencen er et nyt, efterspurgt initiativ, som løb af stablen for første gang i foråret 2019 i selskab med bland andre Ældreministeren samt ikke mindst en fuld sal af engagerede fagpersoner. Det var en rigtig god dag – og nu gentager vi succesen.

Faglig kvalitet, alsidige tematiske synsvinkler og praksisnær viden: Ældrekonferencen byder på en palet af foredrag, der repræsenterer alsidige tematiske synsvinkler og erfaringsmæssig baggrund – forskningsmæssigt, organisatorisk og praktisk. Det er vores målsætning, at alle foredragsholderne skal tage udgangspunkt i deltagernes hverdag i arbejdet med de ældste. Derfor har vi bedt foredragsholdere om at have fokus på omsætning af teori til praksis. Viden der kan omsættes til handling i praksis, er viden, der virker!

På Ældrekonferencen 2022 vil foredragsholderne bl.a. drøfte og give svar på følgende:

  • Hvad forårsager ensomhed blandt ældre?
  • Hvad har været og er fortsat Corona-pandemiens ensomhedsudfordringer?
  • Hvordan opdager og hjælper vi de ældre mennesker, som har det største behov?
  • Hvad er naturlig og kompliceret sorg?
  • Hvad er risikofaktorer for udvikling af komplicerede sorgreaktioner, og hvordan behandles de?
  • Hvilke tre opgaver skal alle sørgende løse for at kunne leve med sorgen, så den ikke ødelægger livet?
  • Hvordan kan man forklare social ulighed i sundhed?
  • Er der social ulighed i sundhed blandt danske ældre?
  • Hvorfor er der social ulighed i sundhed blandt ældre?
  • Hvordan kan baggrunden til empatiudmattelse forstås ud fra psykologiske og kognitive teorier?
  • Hvad er empatiudmattelse, og hvordan kommer det til udtryk?
  • Hvordan forebygges og afhjælpes empatiudmattelse, så man kan blive i det fag, man med stor sandsynlighed har valgt ud fra interesse og hjerte?
  • Hvordan kan man finde sindsro i en verden af uendelige muligheder?
  • Hvordan kan man bruge antikke principper til at skabe bæredygtige stærke præstationer?
  • Hvordan kan bevidstheden om døden gøre dig fri?

   Vi glæder os til en rigtig god dag med fokus på ældreområdet!


  Om Scandic Bygholm Park

  Schüttesvej 6
  Horsens

  Scandic Bygholm Park leverer fantastiske omgivelser, som er de oplagte rammer for Ældrekonferencen og flere af vores øvrige konferencer. Servicen giver vores konferencedeltagere ro, nærvær og forkælede smagsløg.