Om konferencen

Ældrekonferencen er en tværfaglig netværks- og vidensformidlingsplatform målrettet alle fagpersoner med interesse for ældreområdet. Ældrekonferencen byder på indsigt i relevante nye initiativer, solid faglig opdatering, praksisnær inspiration samt erfaringsudveksling på tværs af professioner og instanser indenfor ældreområdet.

Ældrekonferencen er et efterspurgt initiativ, som løb af stablen for første gang i foråret 2019 i selskab med bland andre Ældreministeren samt ikke mindst en fuld sal af engagerede fagpersoner.

Ældrekonferencen afholdes fast en gang om året i marts/april.

Faglig kvalitet, alsidige tematiske synsvinkler og praksisnær viden: Ældrekonferencen byder hvert år på en palet af foredrag, der repræsenterer alsidige tematiske synsvinkler og erfaringsmæssig baggrund – forskningsmæssigt, organisatorisk og praktisk. Det er vores målsætning, at alle foredragsholderne skal tage udgangspunkt i deltagernes hverdag i arbejdet med de ældste. Derfor har vi bedt foredragsholdere om at have fokus på omsætning af teori til praksis. Viden der kan omsættes til handling i praksis, er viden, der virker!

 Vi glæder os til en rigtig god dag med fokus på ældreområdet!