Tilmelding

Klik for tilmelding

Har du problemer med tilmeldingssiden, så send en mail til info@ctku.dk

Betingelser

Alle tilmeldinger er bindende.

Dog kan du godt videregive din billet til en anden, bare husk at give os besked senest dagen inden Ældrekonferencen.

Grupperabat kan opnås ved samtidig tilmelding af minimum 4 tilmeldinger – altså i én og samme mail. Senere tilmeldinger af flere deltagere kvalificerer ikke til rabat.

En forudsætning for at opnå rabat er, at vi kan udstede én samlet regning, dvs. til ét EAN- eller CVR-nr.

Afbestilling: Tilmeldinger er som bekendt bindende.
Dog er det muligt at afbestille på nedenstående betingelser. Udgangspunktet vil altid være, at tilmeldinger er bindende.

Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes, med mindre konferencen aflyses.

Hvis en konference udskydes, afbrydes eller flyttes til en anden dato kan der alene ske ombytning af billetter til en senere programsat konference.

Ved betaling udover forfaldstid beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr 100,- kr. pr. rykker.

Ved tilmelding oplyses mail på samtlige deltagere. Disse mailadresser bruges til at fremsende evalueringsskemaer efter konferencen, til oplysninger om eventuelle programændringer samt invitation og program til fremtidige konferencer. Vi oplyser altid tydeligt, hvordan man kan frabede sig fremtidige mails.

Læs mere om de formelle betingelser mv. på denne side.