Katja Schrøder

Published by DanielNyboe on

Second victims når der sker fejl: Hvordan passer vi på os selv og hinanden?

Patientsikkerhedsarbejdet har i mange år været rettet mod at skabe en åben og lærende kultur for at nedbringe antallet af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen. Men imens der arbejdes på forebyggelse, skal der også være fokus på håndtering af efterforløbet, når noget er gået galt. Først og fremmest for borgerne og deres pårørende, men også for de involverede medarbejdere, som kan opleve svære fysiske og emotionelle problemer i efterforløbet.

Udgangspunktet for dette oplæg er, at medarbejderne er vores største ressource i ældreplejen, og de påtager sig en sundhedsrisiko ved at udføre et arbejde, der har en fejlbarlig natur. Dette tilmed i et samfund med stadigt stigende krav om ufejlbarlighed og perfektion. Derfor har vi en forpligtelse til at tage vare på dem – så de kan tage vare på vores ældre medborgere og pårørende.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan påvirker traumatiske og utilsigtede hændelsesforløb det fysiske og mentale helbred hos sundhedsprofessionelle?
  • Hvilken form for støtte efterspørger sundhedsprofessionelle, der har været involveret i traumatiske eller utilsigtede hændelsesforløb?
  • Hvad er vigtigst i efterforløbet – gode kolleger eller gode ledere?

Katja Schrøder

Katja Schrøder er jordemoder, ph.d., og lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Hun har gennem de sidste ti år beskæftiget sig med, hvordan traumatiske og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet påvirker de involverede sundhedsprofessionelle. Hun underviser bl.a. på patientsikkerhedskurser, afholder workshops om emnet ”second victims” og har skrevet kapitler i fagbøger og artikler i videnskabelige tidsskrifter om emnet. Senest har hun arbejdet med udvikling og test af et kollegialt støtteprogram, ”The Buddy Study”, på afdelinger i ind- og udland.

Categories: Oplægsholdere