Charlotte Juul Nilsson

Published by DanielNyboe on

Social ulighed i sundhed – en udfordring blandt ældre?

Der er stigende opmærksom på social ulighed i befolkningens sundhed i Danmark, ikke mindst fra Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen, men er social ulighed i sundhed også en udfordring i den ældre del af befolkningen? Ser vi f.eks. fortsat forskelle i forekomst af sygdom og funktionsevnebegrænsninger blandt dem, der er kortuddannede i forhold til dem, der har længerevarende uddannelser, når vi når ind i alderdommen, eller udviskes disse forskelle? I foredraget præsenteres fund fra store nyere befolkningsundersøgelser om social ulighed i sundhed blandt ældre, både om tendenser og forklaringer på uligheden.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende:

  • Hvordan kan man forklare social ulighed i sundhed?
  • Er der social ulighed i sundhed blandt danske ældre?
  • Hvorfor er der social ulighed i sundhed blandt ældre?

Charlotte Juul Nilsson

Charlotte Juul Nilsson er uddannet læge og arbejder med forskning og undervisning som lektor på Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Hun forsker i samspillet mellem sociale og helbredsmæssige faktorer blandt ældre, herunder social ulighed blandt ældre. Charlotte Juul Nilsson står bag valgfag i gerontologi på uddannelserne i Medicin og Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, og er medlem af bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab.