Andreas Nikolajsen

Published by DanielNyboe on

Ensomme ældre mennesker – hvor er de, og hvordan hjælper vi bedst?

Mange ældre mennesker er meget alene. Som enker eller enkemænd bor de for sig selv og bruger meget tid uden selskab. Alligevel oplever de ikke ensomhed. De fleste ældre mennesker er robuste og dygtige til at tilpasse sig og opnå et godt og sundt socialt liv. Alderdommen betyder dog for de fleste en forøget social sårbarhed. Der skal ikke meget til for at vælte læsset. En god vens død, en indlæggelse eller en konflikt med børnene og pludselig knuger ensomheden. Corona-pandemien har tydeliggjort denne sårbarhed. For mange ældre mennesker har nedlukningerne ført massiv og ufrivillig social isolation med sig. Oplægget sætter fokus på ældre menneskers ensomhed under nedlukningen. Andreas Nikolajsen vil gennemgå årsager til ensomhed, og give dig indsigt i, hvordan du får øje på ensomheden blandt de ældste – og hvad vi kan gøre for at hjælpe ensomme ældre mennesker.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad forårsager ensomhed blandt ældre?
  • Hvad har været og er fortsat Corona-pandemiens ensomhedsudfordringer?
  • Hvordan opdager og hjælper vi de ældre mennesker, som har det største behov?

Andreas Nikolajsen

Andreas Nikolajsen er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i aldringens psykologi, og har igennem en årrække arbejdet som projektleder i Fonden Ensomme Gamles Værn. Han har stået i spidsen for en række forsknings- og udviklingsprojekter om ensomhed blandt ældre. Heriblandt ensomhedsindsatsen Fortæl for Livet, som han i 2020 overdrog til Røde Kors. Andreas er pt. i gang med et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, hvor han undersøger psykologiske og sociale konsekvenser af intergenerationelle brud mellem gamle forældre og deres voksne børn.