Mette Søndergaard

Published by DanielNyboe on

Demens og meningsfuld aktivitet

I dette meget relevante og praksisnære foredrag vil Mette Søndergaard med stort engagement, humør og humor sætte fokus på, hvorfor aktiviteter er så vigtige for demensramte, og hvordan demensramte helt konkret kan støttes og hjælpes ind i mere aktivitet.

Behovet for at opleve sig nyttig, at have indhold i tiden og bruge sine ressourcer forsvinder ikke fordi man får demens. Men behovet for hjælp til at tage initiativ og tilrettelæge aktiviteter øges i takt med at sygdommen skrider frem.

Medarbejderne i plejesektoren er udfordret på årelang tradition med fokus på dokumentation og refleksion omkring det sygeplejefaglige. Når det handler om aktiviteter, om at involvere borgerne i eget liv, og om det som virker mentalt og socialt, kan betydningsfuld viden risikere at forblive inaktiv viden i medarbejdergruppen.

Oplægget vil sætte spot på de uendeligt mange muligheder for aktiviteter i den lille hverdag, på betydningen af disse og på hvordan man kan ændre på kulturen omkring at: ”aktiviteter – det er noget vi kan se på, når vi er færdige…”

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

  • Hvorfor er aktiviteter så vigtige, også når man har demens?
  • Hvordan kan vi støtte og hjælpe personer med demens ind i mere aktivitet?
  • Hvordan kan fagligheden omkring aktiviteter højnes?

Mette Søndergaard

Mette Søndergaard er ergoterapeut, underviser og mangeårig konsulent indenfor ældre- og demensområdet. Hun underviser fagpersonale, pårørende samt frivillige ved plejehjem, hjemmeplejen, aktivitetscentre, besøgstjenester m.m. Mette Søndergaard underviser tillige ved uddannelsen til Demenskoordinatorer. Udover at undervise, vejleder Mette Søndergaard i praksis ved at tage del i hverdagen der hvor ældre mennesker bor og lever.

Mette Søndergaard er forfatter til flere bøger, bl.a. en række undervisningsbøger samt bøgerne Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv (2004) og Livet i leve-bomiljø (2008).