Jens Bangsbo

Published by DanielNyboe on

Aktiv alderdom fremmer helbredet – hvor lidt aktivitet skal der til?

Forskellige typer af holdspil har i de senere år vist sig yderst effektive i bredspektret forbedring af ældres sundhed – det gælder også for de allerældste (+85). Holdspil har et endnu ikke fuldt udnyttet potentiale til at stimulere ældre til fysisk aktivitet.

I 2018 afholdt Center for Holdspil og Sundhed sammen med Center for Sund Aldring en konsensuskonference, hvor seksogtyve forskere fra hele verden var samlet. Fokus var på fysisk aktivitet og sundhed hos ældre. På Ældrekonferencen 2020 vil Jens Bangsbo præsentere konklusionerne og anbefalingerne fra konsensuskonferencen. Specifikt vil der være fokus på forskellige typer af holdspil, der foruden de bredspektrede forbedringer af ældres helbred, desuden i sig selv motiverer til fastholdelse af aktivitet. 

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

  • Hvor lidt fysisk aktivitet skal der til for at forbedre ældres helbred?
  • Kan ikke-aktive personer blive fysiske aktive i en sen alder?
  • Hvilke helbredsmæssige effekter har holdspil

Jens Bangsbo

Jens Bangsbo, Dr. Scient, er professor i arbejdsfysiologi på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Han var i mange år forskningsleder på instituttet og er leder af en forskningsgruppe, der fokuserer på muskelfysiologi, træning og træthed. Han er endvidere leder af Center for Holdspil og Sundhed, som er støttet af Nordea-fonden med mere end 70 millioner kr.

Jens Bangsbo har publiceret over 300 videnskabelige artikler, en lang række oversigtsartikler (reviews) og bogkapitler, samt mere end 25 bøger. Han er FIFA, UEFA og AFC instruktør samt deltidstræner i den italienske fodboldklub Atalanta.