Dorthe Nielsen

Published by DanielNyboe on

Ældre minoriteter – sårbarhed i et tværkulturelt perspektiv

Dorthe Nielsen vil i sit oplæg forholde sig til de sundhedsfaglige kompetencer, der er i spil og som udfordres i det sundhedsprofessionelle møde med ældres sårbarheder. Dette anskues ud fra et sårbarhedsperspektiv, et familieperspektiv og et tværkulturelt perspektiv.

Der vil i oplægget være eksempler fra klinisk praksis samt fokus på konkrete kommunikative redskaber, der kan tages med “hjem”. 

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

  • Hvordan bliver vi mere kulturelt kompetente?
  • Hvordan bliver vi bedre til at forstå og håndtere ældres sårbarheder?
  • Er familien en ressource eller en belastning?

Dorthe Nielsen

Dorthe Nielsens profil er baseret på en solid baggrund inden for klinisk sygepleje, undervisning og forskning. Hendes forskning fokuserer på sårbarhed, interkulturel sygepleje, aldring og patienters hverdag med kroniske sygdomme og sygdomme.

Dorthe Nielsen arbejder med en tværfaglig praksisnær forskningstilgang som tager afsæt i patienters fortællinger, hverdag, kommunikation og kultur. Hendes forskning involverer kvalitative såvel som kvantitative metoder til at identificere og udvikle praksisorienteret sygepleje og behandling for sårbare patienter.