Bo Hejlskov Elvén

Published by daniel on

Håndtering af adfærdsproblemer ved demens?

Ældreomsorgen har ændret sig i de seneste 20 år. Andelen ældre med demens er øget kraftigt på plejecentrene. Det har medført et øget behov for metoder til håndtering af adfærdsproblemer. Oplæggets formål er at øge forståelsen for udadrettet adfærd, motorisk uro og selvskadeadfærd samt at tilføre effektive praktiske metoder for adfærdshåndtering ud fra et personcentreret perspektiv. 

 

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén er autoriseret psykolog og har arbejdet med udvikling af effektive metoder for adfærdshåndtering i mange år. Hans primære fokus er personen i centrums rettigheder i en personcentreret ramme. Bo Hejlskov Elvén er forfatter til en række anerkendte bøger, bl.a. har han skrevet bogen Adfærdsproblemer i ældreplejen sammen med Charlotte Agger og Iben Ljungmann.