Lars Larsen

Published by daniel on

Det gode gamle liv – trivsel og mistrivsel blandt ældre mennesker?

Generelt set trives ældre mennesker så godt som, eller bedre end, de gjorde midt i livet. Alder i sig selv er ikke ensbetydende med dårlig trivsel! Sagen er imidlertid en anden, når det drejer sig om skrøbelige ældre mennesker med behov for hjælp og omsorg. I denne gruppe ligger trivslen for en stor dels vedkommende betydelig lavere end for gennemsnittet af befolkningen. For en del af disse faktisk så lavt, at det tyder på alvorlig stressbelastning og mulig depression. Men sådan behøver det ikke at være! Selv for de svageste ældre kan dårlig trivsel afhjælpes ved hjælp af psykoterapi. Center for Livskvalitet ved Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har siden sidst i 2016 tilbudt gratis psykoterapi til ældre borgere med dårlig trivsel. I dette oplæg gennemgår centerchef Lars Larsen de foreløbige erfaringer og resultater.

Lars Larsen

Lars Larsen er professor v. psykologisk institut, Aarhus universitet samt centerchef for Center for Livskvalitet, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Lars, som er cand. psyk. og Ph.D. fra Aarhus universitet, er internationalt anerkendt forsker og forfatter til en lang række videnskabelige artikler. Lars Larsen har tidligere været leder af Center for Geropsychologi på Psykiatrisk Hospital, Risskov, Aarhus samt været gæsteforsker ved Rockefeller University, NYC, NY, USA.