Jakob Emiliussen

Published by daniel on

Sent opståede alkoholproblemer

Nogle mennesker oplever, at de får alkoholproblemer, efter de er fyldt 60 år. Selvom fænomenet har været kendt siden 1970’erne er det begrænset hvor meget forskning der findes på området. I et studie der blev afsluttet i 2017 talte man med en gruppe af personer over 60 år, der havde fået alkoholproblemer sent i livet. Nærværende oplæg tager udgangspunkt i disse data og fokuserer på oplevelsen af sent opståede alkoholproblemer. Identitetstab, mestring af fysiske og psykiske problemer, den overordnede kultur omkring forbruget af alkohol og en sammenhæng mellem identitetsproblemer, det sociale liv, alkoholforbrug og storforbrug, er vigtige faktorer i et sent opstået alkoholproblem. Det er vigtigt, at disse faktorer belyses yderligere, og at resultaterne angående især identitet, søges implementeret i behandlingen af denne subgruppe af mennesker over 60 år, som har alkoholproblemer.

Jakob Emiliussen

Jakob Emiliussen, cand. psych. aut. PhD, er postdoc ved det VELUX-finansierede projekt Ældrevelfærd og Alkohol – en vanskelig cocktail. Han har tidligere arbejdet med ældre og alkoholproblemer i hans PhD-afhandling. Han har også arbejdet i psykiatrien in Region Syddanmark og har i sit kliniske arbejde især beskæftiget sig med personlighedsforstyrrelser.