Bjarne Hastrup

Published by daniel on

Bjarne Hastrup

Bjarne Hastrup er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Han var frem til 1984 direktør i erhvervsorganisationen Håndværksrådet, men var som direktør i EGV med til i 1986 at stifte Ældre Sagen, hvor han i alle 34 år har været administrerende direktør. Under Bjarne Hastrups ledelse er Ældre Sagen vokset til at have knap 830.000 medlemmer og mere end 19.000 registrerede frivillige over hele landet.

Bjarne Hastrup er meget aktiv i den offentlige debat om social velfærd i Danmark og har skrevet en række bøger og artikler om emnet. Han er sideløbende med sit arbejde i Ældre Sagen ekstern lektor ved Københavns Universitet og underviser i socialpolitik, ældrepolitik samt den danske velfærdsmodel. Han har skrevet lærebøger til flere af disse fag.

Bjarne Hastrup har også været med til at grundlægge Danmarks Ældreboligselskab, Dansk Seniorbyg og Senior Rejser A/S. Desuden har Bjarne Hastrup haft adskillige bestyrelsesposter i bl.a. Sparekassen SDS, Unibank, Dansk Aktionær Forening, Akademisk Forlag, The International Federation of Ageing, m.fl. Han har desuden modtaget Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen