Kaare Christensen

Published by DanielNyboe on

De ældste patienter – hvad har vi egentlig gang i?

Vi lever længere og med bedre funktionsevne end tidligere. Samtidig er den medicinske og kirurgiske behandling af de ældste gået fra at være tæt på ingenting til tæt på alting.

Denne etisk set helt rimelige ændring er generelt blevet budt meget velkommen, men den er også ledsaget af en bekymring for overbehandling af ældre i deres sidste år. Ligeledes er det uklart, hvordan vi bedst griber forebyggelse an for mennesker på et tidspunkt i deres liv, hvor fremtiden er begrænset, og man måske med fordel kunne lægge vægten på nuet. 

Under disse komplekse problemstillinger i social- og sundhedsvæsenets kontakt med ældre borgere og patienter ligger et centralt videnskabeligt spørgsmål om, hvorvidt vi er ved at nå grænsen for menneskets helbred og levealder?

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvor aktive skal vi være i behandlingen af de ældste patienter?
  • Hvordan griber vi forebyggelse an hos de ældste?
  • Er vi ved at nå grænsen for menneskets helbred og levealder?

Kaare Christensen

Kaare Christensen (1959) er læge, ph.d., dr.med. og har siden 1998 været professor ved Syddansk Universitet i Odense. Han er forfatter til populærvidenskabelige bøger herunder Hvorfor ældes vi så forskelligt? (Gyldendal, 2000), Kend din krop, mand (Aschehoug, 2006) og Skarpe hjørner & Runde dage (Munksgaard, 2016). Kaare Christensen har modtaget en lang række danske og internationale forskningspriser, og han er en hyppig gæst i medierne og han har modtaget Syddansk Universitets formidlingspris, der gives til forskere for levende og kreativ kommunikation af deres faglige felt.

Categories: Oplægsholdere